Contact

Welkom bij de Stichting Brabo Enduro Team.

Met onze stichting willen we:

  • De enduro sport in Brabant wat beter op de kaart zetten. Daarbij onze regio verdedigen op de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK)
  • Voor onze leden ondersteunende aktiviteiten op touw zetten teneinde het gezamenlijk trainen en het deelnemen aan wedstrijden wat te versoepelen.
  • Gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en trainingen in binnen en buitenland .

Vragen?  Mail met de secretaris van de Stichting Brabo Enduro Team:  Alwin van Doremalen

Voor opmerkingen over de site: webmaster@braboteam.nl